Trang chủ Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
05/HD-LĐLĐ 22/3/2019 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh an toàn lao động năm 2019 trong hệ thống công đoàn tỉnh Kon Tum
04/HD-LĐLĐ 21/3/2019 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền biên giới Việt Nam - Lào; Việt Nam - CamPuchia
02/HD 14/1/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm Công tác Nữ công
01/HD-LĐLĐ 14/1/2019 Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ năm 2019
02/HD-LĐLĐ 14/1/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019
10/HD-LĐLĐ 21/9/2018 Tổ chức giao ước thi đua Cụm, khối L§L§ huyện, thµnh phè; C«ng ®oµn ngµnh; Công đoàn cơ sở trực thuộc và CĐCS thuộc ngành TW
66-HD/BTGTW 3/8/2018 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
07/HD-LĐLĐ 27/3/2018 HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
03/HD-LĐLĐ 2/2/2018 HƯỚNG DẪN Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018
02 HD-UBKT 8/1/2018 HƯỚNG DẪN Hoạt động Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp năm 2018
01 /HD-LĐLĐ 2/1/2018 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ năm 2018
1305/HD-TLĐ 15/8/2017 Hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam
22/HD-LĐLĐ 7/7/2017 HƯỚNG DẪN Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
19/HD-LĐLĐ 13/6/2017 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị
19/HD-LĐLĐ 13/6/2017 HƯỚNG DẪN Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
18/HD-LĐLĐ 11/5/2017 Hướng dẫn một số nội dung xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội IX Công đoàn tỉnh Kontum
16 /HD-LĐLĐ 5/4/2017 Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn"
14 /HD-LĐLĐ 31/3/2017 HƯỚNG DẪN Tổ chức hoạt động Tháng công nhân năm 2017
05 /HD-LĐLĐ 1/3/2017 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
02/HD-LĐLĐ 9/1/2017 Hướng dẫn chương trình công tác tuyên giáo công đoàn năm 2017
Trang: [1]23
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC