CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 248/LĐLĐ
Ngày ban hành: 16/9/2019
Người ký: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Về việc triển khai văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lên Trang TTĐT LĐLĐ tỉn
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây